Тренінги

Освітній курс «Архетипи і маски» (100 год.)
«Достатньо зміни декорацій, і все зразу може змінитися – хід часу, потік емоцій» Харукі Муракамі. «До півдня від границі, на захід від сонця»

Маски відображають глибинні смисли людського буття. Тому, взаємодіючи з масками, ми осягаємо глибини нашої внутрішньої мудрості. Кожна маска наділена культурними, етнічними, особистісними смислами, відображає архетипи – глибинні структури психіки. Ось чому маскотерапія сьогодні є одним з найпрогресивніших арт-підходів у напрямку самодослідження, пізнання різних аспектів Я.
Однією з головних функцій маски є захист, тож саме маска сприятиме безпечному саморозкриттю, «розпаковуванню» закритих тем, відреагуванню заборонених емоцій. Маска відображає символ, завдяки чому ми можемо розгледіти в образі різноманіття граней, що, звичайно, розширює сценарний репертуар.
Як ми взаємодіємо з маскою і водночас досліджуємо себе? —
— через гру,
— самопрезентацію,
— взаємодію з іншими персонажами,
— діалог масок,
— перформанс,
— монолог маски,
— взаємодію з власною Маскою,
— створення маски.
Маскотерапія розвиває тілесну свободу, спонтанність, експресивність, здатність чути себе. Тому програмою передбачені тілесно-орієнтовані практики.
Психологічна робота з допомогою архетипічних масок сприятиме виявленню внутрішніх резервів щодо покращення якості життя, усвідомленню сильних і слабких сторін Я, подоланню стереотипних і неконструктивних моделей поведінки.

Мета програми: самопізнання засобами маскотерапії.

Методи: маскотерапія, тілесно-орієнтована терапія, драматерапія, пластикодрама, міфодрама, робота з МАК.

Програма рекомендована:
• Практикуючим психологам, педагогам, лікарям, PR менеджерам, фахівцям соціальної сфери, студентам.
• Всім, кого цікавить практична психологія, самодослідження та саморозвиток.

Авторка та ведуча курсу: Тіунова Олена, практикуючий психолог, PhD, член УСП, розробник арттерапевтичних програм, ведуча навчальних груп з арттерапії (Київ, Мінськ, Львів, Тернопіль,), досвід роботи в освітніх закладах, вищій школі — 30 років, керівник проектів — арт-терапевтичний табір «Кольорові сни», арт-фест «Таємниці нічних казок» (2013-2019 р.р.).

Зміст

Модуль 1-2. Дослідження ідентичності засобами маскотерапії
• Маскотерапія, методологія. Основи драматерапії та пластикодрами.
• Архетипи і метафори життєвих тем («Хто Я?», вибір шляху, сепарація, рух і зупинка, досягнення мети) – Внутрішня дитина, Любов і прив’язаність, Герой, Вчитель, Мудрець.
• Архетип Аними та Анімуса як енергетичний потенціал. Дослідження життєвих сценаріїв, пошук нових варіантів більш конструктивних моделей побудови стосунків.
• Персона і Тінь як архетипи. Маскотерапія особистісних, професійних деформацій, інфляції Его. Засоби роботи щодо попередження емоційного вигорання.
• Архетип Трікстера у роботі з трансформаціями. Розвиток креативності, пошуку виходу із складних життєвих ситуацій. Робота з персонажами Дурень, Зло, Шукач пригод, Любитель насолод, Руйнівник.

Модуль 3. Маскотерапія у роботі з емоціями
• Розвиток емоційного інтелекту.
• Робота з емоціями (усвідомлення, персоніфікація, визнання, контейнерування, безпечне відреаговування емоцій).
• Методи відреагування емоцій засобами маскотерапії. Театр емоцій. Драма снів, фантазій, страхів.
• Тілесність, усвідомлення та прийняття тілесного Я у взаємодії з маскою.

Модуль 4. Психологія кризи. Маскотерапевтичний підхід
• Маскотерапія у роботі з віковими кризами.
• Криза переходу. Пошук нових ресурсів сепарації та самовизначення.
• Травматерапія. Робота зі стресом та посттравматичними станами.

Модуль 5. Робота з масками як культурологічний феномен
• Маска у ритуальних дійствах різних культур. Міфодрама.
• Маскотерапія як гра. Розвиток спонтанності, імпровізації, експресивного самовираження.
• Маска і тотем. Дослідження власного тотему як символу саморозвитку. Створення індивідуального міфу.

Освітній курс «Основи арттерапії» (180 год.)


Програма складається з семи 2-денних модулів загальною тривалістю 180 академічних годин. Тривалість одного модуля – 20 академічних годин (2 повних дні). Передбачається самостійна та інтервізійна робота для опрацювання вивченого матеріалу. Завершальна сесія – захист індивідуальних проектів.

Ведуча навчальної програми Олена Тіунова — кандидат психологічних наук, член УСП, автор посібника «Основи теорії та практики арт-терапії», розробник арттерапевтичних програм, ведуча навчальних груп з арттерапії, казкотерапії (Тернопіль, Київ, Львів, Мінськ), досвід роботи в освітніх закладах, вищій школі — 30 років, керівник проекту арттерапевтичний табір «Кольорові сни» (2013-19 р.р.).

Мета програми: оволодіння її учасниками знань щодо теоретичних основ арттерапії та навичок застосування арттерапевтичних технологій у психологічній практиці.
Завдання:
• ознайомити з особливостями терапевтичного впливу різних видів арттерапії, техніками творчого самовираження;
• розвивати здатність до ефективної організації процесу вирішення різноманітних психологічних проблем дітей та дорослих з використанням арттерапії, створення умов для творчого самовираження клієнтів;
• отримати можливість для особистісного зростання через самоусвідомлення, пропрацювання власних проблем та активізацію творчих ресурсів самореалізації та самозцілення.

Програма

Модуль 1. Вступ. Методологічні основи арттерапії
• Можливості використання арттерапії у груповій та індивідуальній психологічній роботі.
• Діагностичний потенціал арттерапевтичних технік.

Модуль 2. Терапія візуально-пластичними художніми засобами
Архетипна тема «Внутрішня дитина»

• Арттерапевтична робота з пластичним матеріалом.
• Методики індивідуальної та групової роботи з малюнком.
• Арттерапія як творчість. Нетрадиційні методи малювання.

Модуль 3. Казкотерапія
Архетипна тема «Чоловік і жінка»

• Казки та міфи як відображення колективного несвідомого.
• Аналітична робота з архетипним матеріалом казок, міфів, сказань.

Модуль 4. Маскотерапія і драматерапія
Архетипна тема «Персона і Тінь»

• Арттерапевтичні методи розвитку тілесної, емоційної та когнітивної пластики, імпровізації. Методи публічної виразності (сценічний образ, рух, пантоміма, робота з голосом).
• Створення архетипних масок.
• Драматерапевтичні етюди, пластикодрама з масками.

Модуль 5. Танцювально-рухова терапія
Архетипна тема «Самість»

• Базові техніки ТРТ.
• Використання тілесно-орієнтованого підходу у ТРТ. Розвиток позитивного образу тілесного Я.
• Корекція порушень емоційної прив’язаності засобами ТРТ.

Модуль 6. Використання арттехнологій у психологічному консультуванні
• Алгоритм консультативної практики.
• Проективні методи арттерапії.
• Робота з МАК.

Модуль 7. Захист проектів.

Освітній курс «Казкотерапія« (100 год.)

Програма передбачає 100 академічних годин,
70 з яких на практичні 1-денні тренінгові зустрічі,
30 – на самостійну та інтервізійну роботу для опрацювання вивченого матеріалу.
Завершальна сесія – захист індивідуальних проектів та вручення сертифікатів від ГО ПДП «Знайди себе».

Ведучі навчальної програми:
Тіунова Олена, кандидат психологічних наук, член УСП, розробник арттерапевтичних програм, ведуча навчальних груп з арттерапії (Київ, Львів, Мінськ, Тернопіль), досвід роботи в освітніх закладах, вищій школі — 30 років, керівник проектів: арттерапевтичний табір «Кольорові сни», «Таємниці нічних казок».
Шейкіна Тетяна, голова ГО Психологічної допомоги і просвіти «Знайди себе», дипломований психолог, працює в напрямку психоаналізу та транзакційного аналізу, член Української спілки психотерапевтів, консультант в напрямку Позитивної психотерапії, арттерапевт Східно-Європейської асоціації арттерапії (ЕЕАТА, Софія), казкотерапевт, автор і ведуча психологічних ігор, навчального курсу «Метафора. Практичне застосування у психології», керівник проекту «Таємниці нічних казок».

Мета програми: оволодіння її учасниками знань щодо теоретичних основ казкотерапії та навичок застосування казкотерапевтичних технологій у психологічній практиці.
Завдання:
• ознайомити з особливостями діагностичної та терапевтичної роботи з казками та метафорами;
• розвивати здатність до ефективної організації процесу вирішення різноманітних психологічних проблем дітей та дорослих з використанням казкотерапії;
• ознайомити з архетипічним змістом казок, розвивати аналітичні здібності учасників програми;
• на основі аналізу феноменологічно-екзистенційного змісту казки визначати особливості актуальних життєвих ситуацій та пошуку ресурсів для їх вирішення;
• отримати можливість для особистісного зростання через самоусвідомлення, пропрацювання власних проблем та активізацію творчих ресурсів самореалізації та самозцілення.

Програма
Модуль 1. Вступ. Методологічні основи казкотерапії
• Історія розвитку та теоретичні основи казкотерапії.
• Можливості використання казкотерапії у груповій та індивідуальній психологічній роботі.
• Діагностичний потенціал роботи з казками. Символи та їх психологічний зміст. Робота з архетипним матеріалом.
• Структура роботи з казкою.
• Методика написання казки за допомогою метафоричних асоціативних карт.

Модуль 2. Материнський архетип в казках та міфах
• Материнський архетип як першоджерело розвитку людства.
• Ініціаційні сценарії в казках. Психотерапія дорослішання. Образ Баби Яги в казках.
• Негативний аспект материнського архетипу. Темні Богині.
• Цикл «Життя-Смерть-Життя».
• Мати-Природа, символізм стихій як ресурс зцілення.
• Казки і вагітність.

Модуль 3. Життєві історії в казках
• Розбір основних казкових сценаріїв.
• Пошук особистісного життєвого сценарію на теренах казки.
• Пошук «виходу» з образу сценарної героїні, героя.
• «Переписування» власного сценарію.
• Життєві сценарії в казках.

Модуль 4. Казки для дітей та діалогу з Внутрішньою дитиною
• Психотерапевтичні казки у роботі з дитячими проблемами (страхи, тривожність, гнів, образа, печаль).
• Створення психокорекційних казок у роботі з порушеннями поведінки дітей.
• Казки-ігри.
• Побудова психотерапевтичних метафор для дітей.
• Казка для Внутрішньої дитини, робота з МАК «Із скрині минулого», «Архетипні ляльки».

Модуль 5. Тіньові архетипи в казках
• Діалог Персони і Тіні.
• Архетип Трікстера. Казкотерапія залежностей.
• Символізм Дракона в міфах. Метафорична робота з персональними Драконами.
• Локі — Трікстер Скандинавської міфології.

Модуль 6. Архетип чоловіка і жінки в казках
• Розбір основних моделей стосунків у казках.
• Еволюція особистості на прикладі казкових героїв.
• Пошук власного казкового героя.
• Казковий театр у МАК.
• Переписування казки власних стосунків.

Модуль 7. Захист проектів. Вручення сертифікатів від ГО ПДП «Знайди себе» (голова – Т. Шейкіна)

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: